Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

  • Euroflorist: Euroflorist Nederland BV, gevestigd te Amsterdam, Hullenbergweg 250, Tel.nr. 020-7028100, KvK.nr. 01062931, BTW.nr. NL8049.02.768.B01
  • Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Euroflorist
  • Bloemist: Een bloemist die is aangesloten bij Euroflorist

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Euroflorist en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Euroflorist

Artikel 4. Leveringstijden
Bestellingen voor het versturen van bloemen als geschenk geplaatst voor 13.00 uur van maandag tot en met vrijdag en voor 11.00 uur op zaterdag kunnen door heel het land afgeleverd worden op dezelfde dag. Euroflorist kan levering op zon- en feestdagen niet garanderen. De bloemist staat het vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren aangezien de bloemisten verschillende afspraken hebben met de bezorgers. Leveringen van de plaatselijke bloemist vinden gewoonlijk plaats tussen 10.00 uur en 18.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 10.00 en 17.00 op zaterdagen. Euroflorist kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag vooraf geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Euroflorist schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Euroflorist vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de “medium” grootte aan. Prijzen zijn inclusief 9 % BTW (tenzij ingelogd als zakelijke klant) en binnen Nederland zal 8,00 euro bezorgkosten toegevoegd worden. Buiten Nederland zijn de prijzen en kosten per land verschillend, deze worden in de bestelling getoond na het wijzigen van het land van aflevering. Bij bestellingen die u telefonisch doorgeeft aan onze klantenservice zal 2,50 euro extra worden toegevoegd.

Artikel 7. Betaling
Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling (zie ook Betalingsopties ). Dit kan via iDeal (Internetbankieren), creditcard (American Express/Visa/Eurocard Mastercard), op rekening als zakelijke klant en op rekening als particulier. In het laatste geval zal 2,50 Euro extra als administratiekosten in rekening worden gebracht, zakelijke klanten krijgen 1x per week een totaalfaktuur van alle bestellingen, hierover wordt 0,75 Euro faktuurkosten gerekend.

Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis etc..)

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen in Nederland zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@Euroflorist.nl) of telefonisch aan Euroflorist kenbaar te worden gemaakt. Euroflorist zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 11. Privacy
Euroflorist behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Euroflorist zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Pivacy.

Artikel 12. Overig
Euroflorist kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.Euroflorist.nl zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van Euroflorist mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toesteming te hebben van Euroflorist, worden gebruikt/ gedownload.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Indien Euroflorist een klacht niet naar tevredenheid van de klant oplost kan de klant tegen betaling van 25 Euro klachtgeld de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de klant (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld zal het klachtgeld (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 Zichttermijn
Het zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Euroflorist niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.

Euroflorist Nederland BV
Hullenbergweg 250
1101 BV Amsterdam
Telefoon 020-702 81 00
Fax 020-702 81 88
E-mail info@euroflorist.nl
KvK 01062931
Btw NL8049.02.768.B01